Dr Keszi Krisztina

2016. már. 15. 20:00

Dr. Keszi Krisztina
2006 februárjától szolgál Zambiában orvosként Mungwiban, egy klinikán, ahol egyedüli orvos.
A klinika elsősorban a környező falvak járóbetegeit látja el, de van szülészeti, elfekvő és fertőző részlege is. Természetesen a környékbeliek mindenféle betegséggel ezt a klinikát keresik fel.

A húsvéti ünnep alkalmával az általunk gyűjtött, küldött kinder játékokat fogják magkapni a gyerekek. 

Elkezdtük gyűjteni a következő csomaghoz a színes, mintás gyerek polókat.

HÁLAOKOK:
1. Négy helyen is előadhattuk a karácsonyi történetet.
2. A klinikán még soha, egyetlen évben sem volt
Karácsonykor ilyen sok beteg. Hozzátartozóikkal
együtt nagyon sokan hallhatták, hogy megjelent
az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.
3. A sok-sok csere, beugrás ellenére az előadással
mégis elkészültünk.
4. Az Isten-jelenlét áldott légköréért, az örömért,
a gyermekek bátor bizonyságtételéért is hálásak
vagyunk.
5. Köszönjük az Úrnak Énók és Nelya hűséges
munkáját.
6. Isten apró dolgokban is felragyogott a szeretete:
az előadások, alkalmak napjain nem volt felhőszakadás,
de még csak eső sem (pedig esős évszak
van!).
7. Az autó néhány hete még rossz volt, folyt a benzin
és csepegett a hűtővíz is. Végül Karácsonyra
mégis megjavították. Probléma, baleset nélkül
jöttünk-mentünk.
KÉRÉSEK:
1. Az Úr munkálkodjon tovább a gyermekek szívében,
hogy egyre jobban lássanak lelkiképpen, és
Ő maga győzze meg Lelke által őket, hogy valóban
személyes Megváltójuk-e.
2. Nagyon sokan csak megszokásból mennek templomba.
Bárcsak Isten Igéje elérné és átformálná a
szívüket!
3. Ezekből a vasárnapi iskolai gyermekekből nőjön
fel egy Úr Jézust szolgáló nemzedék.
4. A csangai gyülekezet és vasárnapi iskolai tanító
lelkesedése megmaradjon.
5. Nelya gyermeket vár, hat hónapos terhes. Ne legyen
semmi probléma sem a terhesség alatt, sem
pedig a szüléskor.
6. A Zambiába jövő új misszionáriusok találják meg
a helyüket, és továbbra is megmaradjon az ös�-
szetartás.
7. Kérjük Isten vezetését a jövő évi feladataimat illetően.