Húsvét

2018. ápr. 01. 19:34

„Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: Az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek.” Lk 19,45-46.
Megérkezett-e már hozzád a te Királyod? Bevonult-e már Jézus Úrként az életedbe? Vagy még nem engedted Őt uralomra jutni? Ő még csak egy nagy tanító a számodra? Jézus az Isten uralmát akarja megvalósítani a te életedben is! A testedet a Szentlélek templomává szeretné tenni! Így jön ma is, és zörget a szíved ajtaján.
Jézus hazaért az Atyai Házhoz, az Úr Templomához. Kérdezheted: eddig miért nem itt töltötte az idejét, miért nem az Atya dolgaival foglalatoskodott? De tudod a választ is: Küldetése volt, Jézus a mennyei Atya akaratát cselekedte. S most végre ott lehet a templomban, és taníthat. De ez fordulópont a szolgálatában. Hiszen azzal, hogy felment Jeruzsálembe, felgyorsultak az események, s elkezdődött a mi megváltásunk. Jézus ahogy elindult Jeruzsálem felé, határozottan haladt a golgotai kereszt felé! Jézus így szeretne hozzád is megérkezni. Otthonra akar találni nálad, a Szentlélek templomában. Hiszen érted halt meg, téged váltott meg a bűntől és haláltól! Engedd, hogy a sok ismert tanítás után Jézus a te Megváltódként érkezzen hozzád! Halj meg Vele a bűnnek, s támadj fel Vele új életre!
Jézus az őt kisérő tömeg csodálkozására nem a politikai hatalom irányába tesz lépéseket, hanem az Ő lelki küldetését tölti be. Nekiáll megtisztítani a templomot. Az érthető gyakorlatias érvek ellenére, amelyeket az áldozati állatok templomban való értékesítése és a pénzváltás mellett az azt engedélyező templomi elöljárók felhoztak, Jézus Isten kijelentett akaratának akadályozására hívja fel a figyelmet. Ézsaiás arról ír, hogy minden nép eljön majd az Úrhoz és áldozatot mutat be Neki (Ézs 56), de ha nincs hely a számukra, mert a Pogányok Udvarát adták oda az árusoknak, akkor a templom nem tudja betölteni küldetését! A mi templomunk, gyülekezetünk, egyházunk – betölti Krisztustól rendelt küldetését? A Szentlélek templomának nevezett tested Krisztus szolgálatában áll! Jézus hozzánk is eljön, mert szeret minket! Jézus minket is megtisztít, mert szeret minket! Ha fiak vagyunk elfogadjuk ezt az intést, tisztogatást, s az Ő képmására megújulunk!
A templom az imádság háza! A küldetés, amiről Jézus beszél nem tűnik bonyolultnak és nehéznek. Hiszen egy templom eleve többre hívatott, mint hogy csak imádkozzanak benne… S mégis milyen fenséges dolog, ha Isten találkozik az emberrel, s az ember megérti Teremtője szavát. Tud ez a templom az itt élők számára ilyen hely lenni? Tud ez a gyülekezet a környezete számára ilyen közösség lenni? Te magad képes vagy ezt a küldetést teljesíteni? Pedig ez nem nagy elvárás. S Jézus ezért ítéli meg Jeremiás szavaival a korabeli jeruzsálemi templomot: nem az Istentől rendelt küldetést teljesít, hanem kereskednek, s becsapnak embereket, gonosztevők barlangjává teszik a templomot… Mi is, ha nem isteni küldetésünket teljesítjük, akkor gonosztevővé válunk… Legyen a mi templomunk imádság háza!

Jn19,14-37
Rengeteg szenvedés. Rémísztő nézni. Megvert, vérző, kicsúfolt, lealázott, eltipor, megölt Jézus nem ismerős. Reggel imádkoztam, beszéltem vele, nem tűnt ilyennek. Ami ismerős a feltámadó, hatalmas ÚR, kedves mosolya, precízen pontos válaszai. Idegen is tőlünk a feszület, belefeledkezni az átokká lett Jézus Krisztusba. Talán csak ilyenkor fér bele reformátusságunkba a feketébe öltözött templom, nagypéntek mikor református istentisztelet megy a médiában is. Nagypéntek, amikor sírunk a passiót olvasva, mert miattunk kerül az ÚR ebbe a helyzetbe, helyettünk vállalta fel. A retteneten túl maradjunk most itt a kereszt alatt s merjünk felnézni rá, hogy új látást kapjunk.
Mi végeztetett itt el? Nem kell tovább néznünk a szenvedést? Isten Igéje olyan, amit mond beteljesül, meglesz, a terv már ősidők óta formálódott, Igéknek kellett beteljesülnie. Csak ebben a kis részben próféciák sora teljesedik be.
Király Messiás királyt vár mindenki, aranykor, békességet. Eljött. „Ímé, igazság szerint uralkodik a király,” Ézs. 32 Közben látjuk a Sátánt a vádlót munkaközben. Mint egy rosszindulatú pletykafészek: Vádolja Istent az ember előtt és vádol minket Isten előtt. Te vagy-e a zsidók királya? – kérdezi Pilátus, mert ez a vád. Később ezzel gúnyolják: Üdvöz légy zsidók királya. De lemondanak róla: Nem királyunk, hanem császárunk van. Hol tart a prófécia a te életedben? Beteljesedett? Királyod Jézus, teljesül akarata, vagy sose találod mi lehet az Ő akarata s végülis ez a te életed, te döntesz- ahogy súgja a Vádló? Nincs más igazságos király Jézuson kívül, Mátyás is csak a népmesékben volt az a történelmi források szerint jó távol volt ettől. Ha nem Jézus a főnök az életünkben, majd valami más azzá lesz.
Golgota Az áldozati állatot a táboron kívül kell vinni, Jézus is így szentel meg minket, bemutatja a tökéletes áldozatot. Aminek az összes állatáldozat csak előképe, gyarló földi másolata. Gyönyörködik az Úr bikák és bakok vérében, hanem az engedelmes szív a Neki tetsző. A hegy nevének jelentése koponya. Ádámra utal, az első emberre, aki tudatosan választott Isten helyett mást. Eléd adtam az életet és a halált. Hol tart a prófécia a te életedben? Beteljesedett? Csinálod még a kunsztokat, hozod az áldozatot, akkor is ha nem kérte Isten, de te így látod jónak? Lassan e már megérdemled, kiérdemelted a kegyelmet. Az engedelmességet pedig mindig ki lehet magyarázni. Naponként látjuk, hogy lehet, mert a mi Istenünk olyan úriember, olyan gentleman, halk és szelíd hang. Precízen, pontosan szól ügyeinkről, de nem erőlteti. A Szentlelket sajnos meg lehet szomorítani. Ne tegyük. Ha erre a nagy szeretetre nézünk nem oly nehéz az engedelmesség.
Írás az ÚR királyként uralkodik Zsolt 96 Jézus király marad, uralkodik még a kereszten is. Íróniából kerül oda a felírat három nyelven is, de tanúskodik, választás elé állítja mindazt, aki látja. A zsidók szerették volna titokban elfogni, este intézkedtek, akkor fogják el, akkor folyik a kihallgatás. Pilátus szívesen kimaradt volna az egészből. A bűn sötétben tévelyeg. Isten pedig nyilvánosan, őszintén, jogszerűen intézi ügyeit. Hogy áll a mi életünkben az átláthatóság? Vannak nem nyilvános ügyleteink? Bűnös titkolózás, rejtőzködés, felvállalhatatlan szavak, gondolatok, tettek. Ha nem most és itt, de legkésőbb az utolsó időkben napvilágra kerül minden, nyilvánvalóvá lesz mindenki számára mi van a szívünkben, Isten az, aki a szíveket vizsgálja. Teljesüljön most be a prófécia életünkben, mikor az Úrasztalához jövünk, legyenek a szívünk, életünk eddig rejtőzködő ügyletei nyilvánvalóvá.
Ruha 22 Zsoltár: Megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetettek, A főpap ruhája is egy egybeszövött volt, tökéletes. 4 katona szánalmas érzéketlensége. Miért gondoljuk, hogy történhet bármi is Isten tudtán kívül? Szerencsejáték a kereszt alatt. Jézus megfosztva mindenétől, kiszolgáltatva. S még ez a sok képtelen szörnyűség is prófétál. 1000 évvel korábban Ahijjá próféta 12 darabra tépte Jerobám király köntösét, jelezve, hogy részekre szakad az ország, ez a következménye annak, hogy elhagyták Istent. Ezzel szemben az igazi Izrael, elszakíthatatlan lelki egység, akinek ez a felkent király az ura. Istenünk választott népe lehet bár más nyelven beszélő, más formában, más templomban, de egységben van. Hogy beszélünk egymásról a másik háta mögött? Micsoda szégyen a megosztottság. Mennyire vevő rá a bűnös világ. pl. Mennyire szereti Isten a Kossuth téri reformátusokat.
Anyja „Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” 4 asszony is áll a kereszt alatt, Jézus édesanyja. Az ő testvére. Magdalai Mária. Kleofás felesége, Kleofás, aki megy majd Emmausba. Míg négyen teljes közömbösséggel a ruháin osztoznak, itt négyen a szavain osztoznak, mert megálltak a kereszt alatt. A Jézustól kapott szeretet ellenáll mindennek, kiűzi a félelmet, ellenáll annak, ami a sötétségbe, a tébolyba hajtana, ami lezárná az életünket. Nem félnek, vállalják nyíltan, hogy hozzá tartoznak, s ezt Isten megjutalmazza. A nevek hiányoznak, Mária vagy Mirjám, ahogy akkor mondták és János neve is. Nem valami személyes, egyszeri, akkor, ott őket érintő dolog történik. A második Éva áll a fa alatt, folyik a küzdelem a kígyóval. Jézus halálakor új születik, a hozzá közelállók között új kapcsolat jön létre, az Egyház. Ez a kis csapat lesz majd a feltámadás első tanúja. Gyengeségükben ők a legbárabbak. Áldások forrása Jézus közelsége, merjük őt követni.
ecet izsóp Szomjúságomban ecettel itattak 69 zsoltár Szomjazik, aki az élet vízét adja, s inni ad a szomjazónak. Árva csalán, amivel megkenik az ajtófélfát a páska bárány vérével. Nem törik meg a páska bárány hibátlan, nem lehet törött a csontja a Bárány, aminek a vére elfedezi az elsőszülötteket az öldöklő angyal elől. 33. április 3-án esett szombatra a páska ünnep. Alázatos volt, megnémult az őt nyírók előtt, mint a bárány. Hat órája szenved a kereszten. Nem haragszik meg senkire. Fájdalmak közt van. Ciceró: Olyan szörnyű, hogy nem találok rá szavakat. Munkácsy elájult pár percen belül. Jézus telve van szeretettel, igazi bárány. Te vagy az ellenkezője, aki visít, mint egy malac, bármi támadásnak vélt dologra. Vagy kinevezted más magad a bosszúállás angyalának, aki látni akarja a bűnösök büntetését. Ugye érezzük, hogy ezek az utak nem a mennyország felé visznek.
nyomban vér és víz jött ki és kilehelte Lelkét, az áldozati állat vérét azonnal, nyomban az oltárra kellett önteni: „Nem ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vérén" (1Pt 1,18-19). Ugyanígy leheli majd a lelkét, mikor feltámad s rájuk lehel: Vegyetek Szentlelket! János, aki közel áll a legnagyobb titkokba lát bele, kijelenés kap, levelében majd így írja: hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy. Szentlélek, keresztség, úrvacsora. Ideje elkezdeni megismerni, tapasztalni Istent mekkora a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága Isten jóvoltának. Nem fejben lévő ismeret ez, hanem szívben. Nem ért véget az élet a megtéréssel, növekedni lehet.
Nem csak a gonosz tombol nagypénteken, valójában minden eleve el volt rendelve, számtalan előkép, eddig véletlennek tűnő félszó, mind ezt készítette elő. Nem megölik, Jézus leteszi az életét. Egyedül Istennek rendelte alá magát, ezért szabad a körülményektől, a körülötte lévő emberektől. Nem szögek tartják a kereszten fent, hanem a szeretete. Nem lealázott, hanem felemeltetett és mindeneket magához vonz, az addig titkos tanítványokat, a pogány római százados, mindenkit és téged. Minden azért történt, hogy higgyetek.

 

 „Ha pedig eggyé lettünk vele az ő halálában annak hasonlósága szerint, akkor még inkább eggyé leszünk vele feltámadásában is.” Róma 6,5.
Milyen a kapcsolatod a te Megváltóddal? Eggyé lettél Vele? Egységben, közösségben élsz Vele? Együtt növekszel Vele? Semmit nem tudsz nélküle cselekedni?
Pál itt először a Krisztus halálával való egységről beszél. A szövegből egyértelműen kiderül, hogy miként érti ezt: „a mi ó emberünk ővele megfeszíttetett”, „meghaltunk Krisztussal”, „meghaltatok a bűnnek” … Értjük, hogy miről van szó: bűnbánatban letenni, megtagadni, sőt megöldökölni mindazt, ami a mi bűnös énünkhöz, az ó emberünkhöz tartozik. Ez nem egyéni hitbeli csúcsteljesítmény, hanem ez kizárólag azért lehetséges, és csakis úgy lehetséges, ha Krisztusban vagyunk, ha Vele eggyé lettünk! Ez Krisztus nélkül nem megy. Csinálhatunk úgy, mintha megtörtént volna. Beszélhetünk róla. Sokakat megtéveszthetünk, de Krisztus nélkül az ó ember nem hal meg, hanem tovább él. El lehet folytani, el lehet titkolni – de él. Egyedül a Krisztussal való találkozás, a Vele való egyesülés tudja megsemmisíteni. Csak Ő tud minket megszabadítani!
Másodszor a Krisztus feltámadásával való egységre tér rá az apostol. Itt is maga a szerző mondja el, mire gondol: „élni is fogunk ővele”, „aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta”, „hogy pedig él, az Istennek él”. Azt mondjuk, hogy ezt is ismerjük! Ez a keresztyén élet. A bűntől szabad új élet. A Krisztussal való közösségünkben helyreáll az Istennel való személyes kapcsolatunk. Erre is ugyanaz érvényes, mint az ó ember megöldöklésére: Krisztus nélkül ez sem elérhető! Krisztusban viszont ez a természetes állapota a keresztyén embernek. Az a rendellenes, ha egy megért keresztyén életében ez nem így történik.
Értjük mind a két gondolatát az apostolnak. Húsvéti hitünk csodálatos velejárója az, hogy nem kell bűneinkben élnünk, hanem Krisztussal új életre támadhatunk fel, s Istennel közösségben élhetünk. Beszélünk erről. Vágyunk erre. De mennyire valós ez a mi személyes életünkben. Sajnos azt kell mondanunk, hogy ez ritkán valósul meg. Sőt a keresztyének számos nehézsége, próbatétele, bukása éppen ebből származik! Az apostol ugyanis a Krisztussal meghalást és a Krisztussal feltámadást nem egymástól függetlenül szemléli, hanem szorosan összekapcsolja. S azt állítja ez a kettő egymásból következik: csak az támad fel, aki meghalt! Aki nem hal meg, nem vállalja a halált, bűnbánatot – az nem fog megújulni sem! S a bűneihez ragaszkodó ember, ha keresztyén is, nem tud meghalni a bűnnek, így feltámadni sem fog! Isten Krisztusban csodákat készített számunkra elő, csak nekünk kell Ővele eggyé lennünk képmutatás, és hazugság nélkül! Teljesen őszintén és valóságosan. Haljunk meg Vele, hogy Ővele feltámadva Vele élhessünk! Ámen

Húsvét a Kossuth téri reformátusoknál Városkép Bp18
- A tér megszépül, a parkban lassan kitavaszodik, megújulnak az utak, járdák, kerítések… Hogyan telt a téli időszak a Kossuth téri reformátusoknál?
- Isten kegyelméből mondhatom „minden ékesen és szép renddel” történt. Adventben kicsit megijedtünk, amikor a munkások elkezdték lezárni a teret, hogy miként fogunk itt bezárva karácsonyt ünnepelni. De minden alkalmat meg tudtunk tartani, aki akart idetalált és bejutott. A gyülekezet megértette, hogy a megújulásnak ára van. Azóta pedig türelmesen használjuk a főbejárat helyett az oldalsó bejáratokat.
- Akkor Önök nem helyezik át a húsvéti ünnepi alkalmaikat, ahogy a térre meghirdetett március 15-i ünnepséget áthelyezték?
- A március 15-i időpont a mi számunkra egy reménysugár volt, hogy ha itt lesz az ünnepség, akkor kicsit élhetőbb körülmények között juthatunk be a saját területünkre – sajnos erre még várnunk kell. A húsvéti alkalmainkat a megszokott rend szerint megtartjuk ugyanúgy, mint a karácsonyiakat decemberben megtartottuk. Évek óta visszük húsvét előtt is a kerület óvodáiba és iskoláiba az örömhírt, hogy a gyermekek tudják, mit ünneplünk nagypénteken és húsvétkor. Március 28-án este van egy bensőséges alkalmunk, amikor egy „széder-este” keretében elevenedik meg Jézus utolsó vacsorája, s nyer értelmet szenvedése és halála. Március 30-án, nagypénteken 18:00 órától az Evangélikus Gyülekezettel lesz egy közös istentiszteletünk a Református Templomban passióval, úrvacsorával. Itt a két közösség kórusa szolgál majd, s énekkel, zenével, igével végig járjuk Jézus szenvedésének útját. Április 1-én, húsvétvasárnap 10:00 órától kezdődik az ünnepi istentisztelet úrvacsorával. Április 2-án, húsvéthétfőn szintén 10:00 órakor kezdünk, de itt a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának ünnepi követe, legátusa szolgál igehirdetéssel istentiszteletünkön.