Identitásunk a Szentírás mérlegén

2016. feb. 15. 21:44

• Február 29. Hétfő: „az ÚR, a mi Istenünk az egyetlen ÚR!” (5Móz 6,4)
• Március 01. Kedd: „Megszenteltem ezt a templomot, amelyet építettél, és örökre abba helyezem nevemet.” (1Kir 9,3) Dr. Kőszeghy Miklós előadása a Salamon templomáról
• Március 02. Szerda: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Jn 14,6
• Március 03. Csütörtök: „Itt állok, másként nem tehetek!” (Luther M) Kikkel köt össze a reformáció közös öröksége?
• Március 04. Péntek: Mitől vagyok református?
• Március 05. Szombat: „Isten gyermekei vagyunk!” (Róm 8,16)