Hírmondó

A hírlevélre fel lehet íratkozni a refkossuthter [at] gmail.com címre küldött levéllel, mely hetente 1-2 e-mail érkezését jelenti az aktuális gyülekezeti hírekkel.

GYÜLEKEZETBŐL
„Jézus így válaszolt: Én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyülekeznek; titokban semmit sem mondtam. Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallották, amit nekik mondtam, ők bizonnyal tudják, mit mondtam.” Jn 18,20-21
Ha Jézust tanítványai és tanítása felől kérdezi valaki, akkor minden időben azt a választ kaphatja, amit Annás kapott. Hiszen „Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz” (Zsid 13,8). De tudjuk-e, hogy ez mit jelent nekünk húsvétot ünneplő keresztyéneknek?
Először is azt, hogy Jézus soha nem titokban tanít! Neki nincs titkos tanítása, nincsenek titkos cselekedetei, amit csak a beavatottak tudhatnak… Jézusnak minden kijelentése nyilvános – ha úgy tetszik: publikus. Ő soha, semmit nem mondott „bizalmasan” valakinek. Amit mondott azt kijelentésként „hivatalosan” mondta. Így volt ez földönjárta idején, s ez nem változott feltámadása után sem, és mennybemenetele sem módosította ezt a magatartását… így volt az egyház története során, s így van ez ma is a mi életünkben! Aki találkozik Isten Fiával, s hallhatja az Ő kinyilatkoztatását, az Isten örök beszédét hallja, amit nem eltitkolni kell, hanem hirdetni. Te meghallottad már ezt a beszédet? Téged megszólított már a feltámadott Úr? Akkor add tovább az Ő üzenetét, hogy a környezetedben mindenkihez eljusson!
Másodszor, hogy ez a nyilvánosság számára elhangzott üzenet rábízatott a hallgatóságra, mint tanúkra. Ahogy Jézus ezt a kihallgatása során mondta, ugyanerre készíti fel a feltámadás tanúit. S ez a küldetése a mai gyülekezeti tagoknak is. Aki hallotta szavát és hisz benne, annak bizonyságot kell Róla tenni. Ez a világ kérdezi is: Ki ez a Jézus? Nekünk kell erre a kérdésre válaszolni. Mondod-e? Tanúskodsz-e Jézusról? Hirdeted-e Őt ennek a világnak? Ez a tanúságtétel ugyanis nem választási lehetőség, hanem hovatartozás kérdése. Ha Jézushoz tartozol, akkor tanúskodsz Róla, ha nem, akkor nem kell beszélned Róla…
Mint minden tanúskodás, ez is felelősséggel jár. Nekünk kell odafigyelni arra, hogy a világ helyesen ismerje meg Jézust. Nekünk kell a téves elképzeléseket kijavítani, a tévképzeteket helyreigazítani, a vádakat elutasítani… Mi képviseljük Jézust, mert Ő reánk bízta magát. Ő bennünk él, mi pedig Őbenne! Életünk és sorsunk összekapcsolódik. Hiába gondoljuk azt, hogy Ő nem élhet nélkülünk ebben a világban, valójában: Mi nem élhetünk Nélküle! Bizonyságtételünknek van örökkévaló távlata is: „Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32-33). A feltámadott Úrral találkozva, legyünk az Ő hiteles tanúi ebben a világban, hogy megérkezve a mennyek országába boldogan hallhassuk Jézus tanúságtételét rólunk!

Siderius Káté: 21. Mi a Szentírás? Isten szájából származó Ige, melyet a próféták, apostolok, evangélisták által a mi okulásunkra és vigasztalásunkra íratott meg.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! Szeretettel köszöntjük a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Gyülekezetben. Keresse bizalommal lelkipásztorainkat a hivatalban személyesen kedden 9-12 óra és csütörtökön 14-17 óra között, vagy telefonon: Dr. Sándor Balázs: Tel./Fax: (+36-1) 294-35-40; Mobil: 30 520-72-95. Sándor Gabriella: 30 -328-72-02.

HIRDETÉSEK 2017. Húsvét
 Állandó alkalmaink: Vasárnap 9:30-tól Imakör a parókia földszintjén (a karzaton jövő vasárnap). 10 órától istentisztelet és gyermek istentiszteletek. Hónap első vasárnapján keresztelő (május 7.), második vasárnapján családi istentisztelet (május 14.); harmadik vasárnapján szeretetvendégség (május 21), az utolsó vasárnapon úrvacsorai közösségünk van. 8 órától kóruspróba (a tanácsteremben).
 Német vendégei vannak újra gyülekezetünknek Liebenzellből heten 2017. április 9-21. között. Részt vesznek a hétközi alkalmakon, az iskolákban Lutherről tartanak órákat. Húsvét hétfőn ifinap lesz az istentiszteletet követően. Apa-anya-gyerekek délután április 18-án 15:00 órától. 19-én A. Schweitzer életéről filmklubot tartanak. Hordozzuk imádságban őket!
 Hétköznapi alkalmak: hétfőn 14 órától Női imakör (04. 24.). Kedden 10 órától Bibliaóra (04. 25), 18:30-tól görög Bibliaolvasókör. Szerdá n 11 órától Babaklub. Keresztyén Filmklub 19:00 órától (19-én Egy élet Afrikáért) Csütörtökön kéthetente 10 órától Somogyi Idősek Otthona Bibliaórája, Bibliaóra 19 órától. Pénteken Konfirmáció előkészítő 7-8 osztályosoknak 17:00-tól, 18 órától Lifi. A bábcsoport A kisnyúl és a húsvéti menedék darabjának a héten 3 előadása lesz.
 Bibliaiskola áprilisi időpontja változik: április 22-én lesz megtartva. Témáink: Szövetség; A gyülekezet, mint Krisztus teste; és a Szolgálat, mint kapcsolat Istennel.
 Bódis Miklós szabadtéri evangélizáció május 16-19 itt a Kossuth téren. Iskolás tábor június 19-től, Ovis tábor június 26-tól, 5 napos klub július 10-től, angol tábor augusztus 7-től, német tábor augusztus 21-től, Kárpátaljai kirándulás augusztus 18-20 között lesz.

Egyházközségünk honlapjának címe: www.refkossuthter.hu;
Elektronikus levélcíme: refkossuthter [at] gmail.com ;
Számlaszáma: 11718000-20005519 az OTP-nél