Hírmondó

A hírlevélre fel lehet íratkozni a refkossuthter [at] gmail.com címre küldött levéllel, mely hetente 1-2 e-mail érkezését jelenti az aktuális gyülekezeti hírekkel.

GYÜLEKEZETBŐL

„Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt.” 1Jn 2,14

Többször hallottam már a szemrehányást még emberek közötti kommunikációban is: Ezt miért nekem mondja? Hányszor szembesülünk azzal, hogy Istennel és az Ő Igéjével is így vagyunk: nem tudunk mit kezdeni azzal, amit az Úr mond nekünk. Aztán később kiderül, hogy mi nem voltunk felkészültek rá. Idővel megértjük nem az Úr küldte rossz helyre az Ő Igéjét, hanem mi nem voltunk jó talajok az igemagvak befogadására.
Nekünk, az Ige Egyházához tartozó gyülekezetnek és gyülekezeti tagoknak ezért szól most Isten Igéje János első Leveléből. A szerző ugyanis, a maga jánosi módján megmondja mindenkinek az általa megfogalmazott üzenet okát és célját. Nyilván azért, hogy értsék, hogy elfogadják, hogy épüljenek általa és megmaradjanak Krisztusban! Ha mi személyesen nem tudjuk megfogalmazni, miért szólt hozzánk az Úr és mit mondott, akkor ez azt jelenti, képtelenek vagyunk személyesen a saját életünkre nézve elfogadni Isten Igéjét… Mit mondott neked legutóbb az Úr? Tudod, hogy ezt miért neked mondta? Vagy úgy érzed, mondhatta volna a szomszédodnak is?
János először a gyülekezet összes tagját megszólítja, mint hitbeli gyermekét – ez az üzenet megszületésének oka, kiindulópontja. Ahogyan egy szülő vigyáz gyermekére, ugyanúgy odafigyel a hitbeli szülő is hitbeli gyermekére. A folytatásban arról ír, hogy megismerték az Atyát, ami kapcsolódik a levélírás okához, de célt is ad: Istent Atyánknak Krisztusban ismerjük, s aki eljutott idáig a hitben, annak feladata van: növekedni, gyümölcsöt teremni, az üzenetet továbbadni… Te Isten gyermekeként odafigyelsz a hitben rádbízottakra? Az, hogy te keresztyén vagy, milyen kötelezettséget jelent számodra: tudsz növekedni? Képes vagy gyümölcsöt teremni? Átadod a rádbízott üzenetet?
A folytatásban először az idős János apostol a hitben régebb óta járókhoz szól, mint apákhoz, nyilván úgy, mint akiknek már szintén vannak hitbeli gyermekeik. A közös, ami eggyé teszi őket, a Krisztus ismerete. S ez ad nekik is és nekünk is biztatást és feladatot. Krisztusban új teremtés vagy, foglalkozz az odafelvalókkal, s ne feledd el, aki mindvégig kitart, az üdvözül! Légy hűséges, tarts ki Krisztusban! Sokszor kiváló hívők fáradnak meg, tűnnek el a gyülekezetből, s nem tudnak megmaradni Krisztusban. Ennek nyilván ezer meg egy oka lehet, de mindig személyes döntés kell hozzá! Az Úr most téged is arra buzdít, hogy tarts ki a végsőkig!
Végül a frissen megtérteket, mint ifjakat szólítja meg János. Az ifjúságnak a korban szokásos jelzőjét adja meg a Krisztus ifjú követtőinek, de ebben az összefüggésben ez nem a fizikai erőre vonatkozik, hanem a világtól való elszakadás, a sátán feletti diadalhoz szükséges hitbeli erőről van szó, ami a lelki életképességet jelenti. Biztatásnak hangzik a folytatás, hogy „Isten igéje megmarad bennetek” – az is. De azon túl feladat, vagy helyesebben a jövő zálogának a megfogalmazása is: ha az Ige megmarad bennetek, akkor tudjátok legyőzni a gonoszt, akkor tudtok ellenállni a kisértésnek. Igazán, Krisztus követőjeként akkor van jövőtök, ha Isten Igéje megmarad bennetek! Higgyük el, nekünk sincs másképpen hitbeli távlatunk, csak, ha Ő bennünk marad, mi pedig Őbenne!

Siderius Káté: 60. Miért nevezi a Krisztus a kenyeret az ő testének? Rendeltetésére és jelzésére nézve, mert az ige arra rendeli a kenyeret, hogy Krisztus teste legyen. De nem holmi átváltozás vagy átlényegülés által, hanem látható bizonyságtétellel. 61.Miért nevezi a poharat új szövetségnek az ő vére által? Mert a pohárban levő bor bizonysága Isten üdvözítő kegyelmének, a mi bűneink bocsánatára.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! Szeretettel köszöntjük a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Gyülekezetben. Keresse bizalommal lelkipásztorainkat a hivatalban személyesen csütörtökön 15-17 óra között, vagy telefonon: Dr. Sándor Balázs: Tel./Fax: (+36-1) 294-35-40; Mobil: 30 520-72-95.

HIRDETÉSEK 2017. október 29.
 A héten temettük Markó Jenőné Fazekas Róza 83 éves testvérünket. Isten adjon vigasztalást gyászolóinak.
 Állandó alkalmaink: Vasárnap 9:30-tól Imakör a parókia földszintjén. 10 órától istentisztelet és gyermek istentiszteletek. Hónap első vasárnapján keresztelő. Hónap második vasárnapján: családi istentisztelet és szeretetvendégség. Az utolsó vasárnapon úrvacsorai közösségünk van. Kóruspróba 8 órától.
 Reformációs esték kezdődnek 18 órától. Ma Szemeretelepen, hétfőn az Evangélikus Templomban, kedden nálunk úrvacsorás alkalom lesz.
 Hétköznapi alkalmak: Bábpróba szerdán 9 órától, csütörtök Somogyi Idősek Otthona Bibliaórája 10 órától, Bibliaóra csütörtökön 19 órától. Pénteken 11 órától Női imakör, 17:00 órától konfirmációs óra, 18 órától Lifi. Elmaradnak a héten szerdai alkalmak 11 órától délelőtti Bibliaóra, konfirmandus óra 17:30-tól, görög-héber Olvasókör 18:30-tól. A hónap második szombatján Bibliaiskola 9 órától (11.11). Keresztyén Filmklub első kedden 19:00-tól (11.07), Családos szombat (11.18).
 Előrendelhető november 10-ig Bibliaolvasó kalauz-280Ft, Képes Kálvin Kalendárium-500Ft, Falinaptár-95Ft, Így szól az Úr! Igék-70Ft, Útmutató-420Ft-ért Schafer Katalinnál.
 A Presbitérium véglegesítette a jelöltek névsorát. A választás időpontját november 5-ére tűzte ki. Jelöltek presbiter: Deák Ferenc, Kelemen Kálmán, Kerekes Péter, Koller Dezső, Kovács Gábor Mihály, Kovács Péter, Krisán József, Nagy-Huszár Imre, Panyik-Tóth Lajos, Szalai-Bekő Máté, Szászfai Zoltán, Dr. Szöllősy Áron, Tutinka Zoltán, pótpresbiter: Lajos Attila, Pánya Antal, Gondnok: Krisán József
 Országos gyűjtésre küldjük tovább a persely adományt Nyíregyháza Örökösföld új templomára. Ki van ma téve a Lepramisszió perselye is.
 A tegnapi nagytakarításban résztvevőknek köszönjük a segítséget. Megújult templomunk további szépítéséhez adakozni lehet párnák és reflektorok cseréjére.

Egyházközségünk honlapjának címe: www.refkossuthter.hu;
Elektronikus levélcíme: refkossuthter [at] gmail.com ;
Számlaszáma: 11718000-20005519 az OTP-nél