Hírmondó

A hírlevélre fel lehet íratkozni a refkossuthter [at] gmail.com címre küldött levéllel, mely hetente 1-2 e-mail érkezését jelenti az aktuális gyülekezeti hírekkel.

GYÜLEKEZETBŐL

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”
Jel 2,10.
Egyikünknek a szülei sem voltak uralkodók. Így mi sem lettünk azok… Mégis a Biblia szerint Jézus Krisztus által lehetőségünk van arra, hogy ne csak játékból viseljünk koronát. Hol? Mikor? Milyen koronát kaphatunk mi meg? Tudunk mi egyáltalán erről? Készülünk mi erre?
A Szentírásban többféle koronáról olvasunk. Más a főpap fejére tett korona (2Móz 29,6), és más a király koronája. Más a győztesnek járó győzelmi koszorú, amit szintén koronának hív a Biblia (1Kor 9,25; 2Tim 2,5; 1Pt 5,4), és más a Jézus fejére tett töviskorona (Mt 27,29). Ezek nem csak másként néznek ki, hanem teljesen más a szerepük, funkciójuk, értelmük. A király koronáját talán még mindannyian ismerjük és értjük. A főpap koronájára azt vésték: „Szentség az Úrnak” (2Móz 39,30), ami nyilván felszentelésére utal. A győztesnek járó koszorú formájú koronát ma az érem helyettesíti. Jézus töviskoronája pedig az emberi gúnyolódás eszköze volt Isten Fiával szemben. Hozzád melyik korona illik? Te melyiket viselnéd szívesen?
Igénkben a mindvégig kitartó, célba érő, győztes hívőnek járó koronáról van szó. Ez jelenti az élet viharai, és a kisértések felett aratott győzelmet. A Szentírásban nagyon fontos, hogy ne csak öt percre legyél keresztyén. Ne csak ideig-óráig engedd át az uralmat Krisztusnak az életed fölött, hanem végleg! Ha egyszer megtetted, akkor tarts ki mindvégig. Legyél Istenhez hűséges! Ez nem választható lehetőség, hanem az egyetlen lehetséges megoldás az üdvösségedre nézve. Ugyanis, ha elbuksz, akkor nincs más alternatíva. Itt nincs pótvizsga, nincs még kilenc életed – nem reménykedhetsz abban, hogy egyszer majd csak összejön… Ne játszd el az örök életedet!
Nem szabad viszont elfeledkeznünk arról sem, hogy, aki célba ér és üdvözül, arról azt mondja az Ige, hogy Istennel együtt fog uralkodni (2Tim 2,12), ítélkezni (1Kor 6,3), az Ő trónján ülni (Jel 3,21). Mindannyian tudjuk, hogy az Úr a mi királyunk! Ő viszont szeretné megosztani uralmát velünk. A sok megaláztatás, szenvedés, kiszolgáltatottság vajon engedi-e még, hogy királyi gyermekként tekintsünk magunkra? Készen állunk-e arra, hogy Istennel együtt uralkodjunk? Ennek a világ fölötti uralomnak egyetlen ára van: most önmagunk felett kell uralkodnunk, és átadni a hatalmat Istennek! Meg tudod tenni? Akkor Isten kiválasztottja vagy!
Egyházunk címerében tehát nem játékkoronáról van szó, nem is evilági, mulandó korona szerepel ott, hanem az örök élet koronája, amit Isten elkészített a mi számunkra! Csak az uralmat életünk fölött az Ő kezébe kell tennünk, és mindvégig hűségesnek kell lennünk Őhozzá! Mert Ő jézusban már mindent megtett értünk!

Siderius Káté: 33. Értem már a törvényt; mondd meg azt is, mi az Evangélium? Örömüzenet Isten kegyelméről és velünk való megbékéléséről, melyben az Úristen biztat minket, hogy bűnünk miatt ne essünk kétségbe, mert nekünk ő már a Krisztusban kegyelmes Atyánk, és bűnünket megbocsátva, minden javaiban részesíteni akar a Krisztusban való igaz hit által.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! Szeretettel köszöntjük a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Gyülekezetben. Keresse bizalommal lelkipásztorainkat a hivatalban személyesen csütörtökön 14-17 óra között, vagy telefonon: Dr. Sándor Balázs: Tel./Fax: +36-1-294-35-40; Mobil: 30 520-72-95. Sándor Gabriella: 30 -328-72-02.

HIRDETÉSEK 2017. június 11. Hittanos évzáró
 Pénteken temettük Mező Mátyás 78 éves testvérünket. Isten adjon vigasztalást gyászolóinak!
 Állandó alkalmaink: Vasárnap 9:30-tól Imakör a parókia földszintjén. 10 órától istentisztelet és gyermek istentiszteletek. Hónap első vasárnapján keresztelő, 2. vasárnapján családi istentisztelet; 3. vasárnapján szeretetvendégség, az utolsó vasárnapon úrvacsorai közösségünk van. Kóruspróba legközelebb augusztus utolsó vasárnapján.
 Hétköznapi alkalmak: hétfőn 14 órától Női imakör (06. 12.). Kedden 10 órától Bibliaóra (06. 06.), 18:30-tól görög Bibliaolvasókör. Keresztyén Filmklub szerdán 19:00 órától. Csütörtökön kéthetente 10 órától Somogyi Idősek Otthona Bibliaórája, Bibliaóra 19 órától. Pénteken 18 órától Lifi.
 Iskolás tábor június 19-től, Ovis tábor június 26-tól, 5 napos klub július 10-től, angol tábor augusztus 7-től, német tábor augusztus 21-től. Adományokkal lehet segíteni a gyermekek táboroztatását.
 Nagytakarítás most szombaton 9 órától.
Egyházközségünk honlapjának címe: www.refkossuthter.hu;
Elektronikus levélcíme: refkossuthter [at] gmail.com ;
Számlaszáma: 11718000-20005519 az OTP-nél