Hitoktatás

Kedves Szülők!

Minden iskolában és óvodában tartunk református hittan órát. Kérjük jelezze idényét a pedagógusok fél, s felénk is.

Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény új lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára. Felmenő rendszerben bevezetik a délelőtti órarendbe az erkölcstan órákkal párhozamosan a választható református hittanórát is. 2013-ban, a beiratkozáskor minden állami általános iskolában a leendő elsős és az ötödik osztályos gyermekek szülei két tantárgy közül választhatnak gyermekük számára: erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan. A hit- és erkölcstan oktatásban gyülekezetünk munkatársai is részt vesznek. A változással kapcsolatos néhány kérdésre találhat választ az alábbiakban.

Megszűnnek-e az eddigi hittanórák?

Nem. Az eddigi fakultatív református hittan néven és módon a kora délutáni órákba lesznek megtartva. S jöhetnek a gyerekek a gyülekezeti programokra. október 31-én futóversenyre, adventi kézműves délutánra, szentesti betlehemes előadásra, húsvéti kézműves délutánra, gyereknapra, nyári táborokra, bábelőadásokra...

Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?

 • Dr. Sándor Balázs lelkész,
 • Sándor Gabriella lelkész (Sztehlo Gimn.Vörösmarty),
 • Páskuné Ercse Imola lelkész, hitoktató (Vörösmarty, Sztlőrinc Ált Isk, Piros Iskola, Bókay),
 • Kerekes Péter hitoktató (Vörösmarty, Darus-FEAL, Kondor, Bókay, Robogó, Zenevár)
 • Dragán György lelkész (Eötvös, Csontváry, Zöldike, Eszterlánc,Bóbita, Szivárvány)
 • Besegítenek: Orbán Kálmánné Magdika lelkész, Holdházy Jánosné Eta néni óvónő-hitoktató és Varga Enikő tanító-hitoktató

Fakultatív hittanórák órarendje:

Általános Iskola

 • Eötvös hétfő 13:00
 • Csontváry csütörtök 13:15
 • Darus szerda 13:15
 • Csontváry csütörtök 13.15 
 • Kondor péntek 13:15
 • Vörösmarty hétfő 14:00

Óvodák:

 • Bóbita szerda 15.30
 • Cseperedő csütörtök 15:30
 • Robogó hétfő 16:00
 • Szivárvány csütörtök 16:30
 • Zöldike kedd 15:30

A kötelező etika helyett választható órák - jelenleg még csak 1 és 5 osztályosoknak - az órarendben vannak.

Mit kell tennem, ha az elsős gyerekem részé-re a hit- és erkölcstant szeretném választani?

Nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy a hit-, és erkölcs-tant választja a gyermeke számára.

Iskola neve

OM azonosítója

Alulírott......... (név) 118. Budapest ....... (cím) alatti lakos szülő/ törvényes képviselő nyilatkozom, hogy..... gyermekem a 2015/16-ös tanévben hit- és erkölcstan oktatásban kíván részt venni. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatot 2015/16. tanévre szól, azon módosítani a tanév során nem tudok. Gyermekem a Református Egyház által szervezett hitoktatásban vesz részt. Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének a megjelölt egyház részére történő átadásához.

Budapest, 2015. április 29 (legkésőbb) ..............aláírás

Mi történik egy hit- és erkölcstan órán?

A gyermek, a Szentírás tanítása szerint, Isten ajándéka. A református hit- és erkölcstan tanterve és taneszközei arra törekszenek, hogy a gyermek megérezhesse annak a jelentőségét, hogy ő fontos Isten számára, aki hívja őt. Isten értékes gyermeke, akinek megvannak a maga lehetőségei és egyéni adottságai. Isten segítségével ezeket teljesen ki tudja bontakoztatni a közösség értékes és fontos tagjaként.A hittanóra 40-45 perce alatt sokféle módszer és sokféle tevékenység történik. A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt. Mivel a hit- és erkölcstan tanterve projektekben gondolkodik, ezért vannak olyan órák, melyeken nincsenek új bibliai történetek, hanem egy történethez kapcsolódó téma, élethelyzet, érzés áll az egész óra középpontjában: pl. öröm, kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok, stb. Használjuk az élménypedagógia, drámapedagógia módszereit, többszörös intelligencia építünk és gyermekekre hangolt feladatlapok megoldására, közös játékra is van időnk.

http://www.reformatus.hu/hittan/

Tanulnak-e erkölcstan órán előkerülő témákról a hittanos gyerekek?

Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Például család, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia stb. De őszintén bevallva nem azt tanulja református hittan órán, mint amit az erkölcstan kerettanterv előír. Pl részlet 5-es erkölcstan kerettantervéből anyagból:

A vallás, mint lelki jelenség: Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki különböző kultúrákban erről az erőről? Hogyan próbálnak az emberek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez nekik? El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is?

a 8-os anyagból:

Házasság, család és otthonteremtés: Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont szeretnék? Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy életet egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?

 

minden évben gyülekezeti alkalmakra is hívjuk a gyerekeket:

 • hittanos évnyitóra és évzáróra
 • október 31-én Reformációs mérföldfutásra
 • advent első vasárnapja előtti szombaton koszorú készítésre
 • szentesti gyerek előadásra
 • virágvasárnapi missziós délutánra
 • anyáknapi templomi köszöntésre
 • gyereknapra
 • nyári táborokra