Páskuné Ercse Imola

lelkész

Erdélyben születtem, Marosvásárhelyen. 1989 őszén, a romániai forradalom idején Hajdu Bihar megyébe költöztünk szüleimmel és húgommal. A helyi általános iskolában Derecskén kezdtem meg tanulmányaimat, ahol rendszeresen jártam hitoktatásra, aminek köszönhetően hallhattam Krisztus kegyelméről és szeretetéről. Első gyermekbibliámat nyolc évesen kaptam az akkori lelkipásztortól. Meghatározó volt ez az életemben, mert ekkor már megérintett Isten igéje. Gyermekként már elhívást éreztem, hogy életem Ő neki szenteljem. Tanulmányaimat a helyi gimnáziumban folytattam, ahol az ifjúsági bibliakör aktív tagjává váltam. Ekkor erősödött meg bennem, hogy ezen az úton kell tovább haladnom és hívó szavának engedve, követnem Őt. Érettségit követve a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára jelentkeztem. Nagyon nagy dolognak tartottam, és tartom mai napig, hogy ebben a teológus közösségemben tölthettem éveimet, és növekedhettem, mint hitben, mint tudásban. Ráadásul betekintést nyerhettem ezalatt az idő alatt a Sárospataki Nagykönyvtár Gyűjteményébe, mint levéltáros.

Egyetemi éveim alatt megismerkedtem férjemmel, Pásku Attila Miklóssal akivel 2007-ben kötöttem házasságot. Első lelkészképesítő vizsgám letétele után ebben a gyülekezetben kezdtem meg szolgálatomat, mint Exmisszus (Segédlelkész). Nagyon nagy változás volt ez az életemben, mivel az új, akkor még ismeretlen környezet kihívást jelentett számomra. Ugyanakkor nagyon nagy bátorítást jelentett az az Ige, ami által megerősítést kaphattam: "Ne félj, mert veled vagyok! Ne aggódj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt, megsegítelek! Igazságos jobbommal felkarollak, és megtartalak." (Ézsaiás 41,10) Tudtam, hogy az egyetlen dolog, amit tehetek, ha teljesen Ő rá bízom magam és hagyom, hogy munkálkodjon bennem, általam. Második lelkészképesítő vizsgát követően nem sokkal, megszületett kisfiam, Levente Attila 2009. februárjában, majd 2012. márciusában kislányom, Anna Rebeka.

A Gyes ideje alatt, 2013. szeptemberében megkezdtem tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Lelkigondozó szakán. 2014. szeptemberétől 2015. márciusáig a Pesti Református Egyetemi Misszióban önkéntesként szolgáltam, mint tanuló lelkigondozó. Mentálhigiéné szakon végzett tanulmányaim alatt is megtapasztalhattam Isten vezetését, és ez által megértettem, hogy mennyire fontos ez a jellegű szolgálat is: figyelem, meghallgatás, megértés, őszinteség, önismeret, elfogadás. Fontosnak tartom, hogy későbbi szolgálataim során ne csak a Biblia ismeret szintű átadását tudjam feladatomul, hanem a lelkek gondozását is. Lelkészként gyakran találkozom olyan speciális helyzetekkel, amik nélkülözhetetlenné teszik az emberi lélekben való elmélyedést. Vannak olyan helyzetek, amikor fel kell tudni ismerni a kompetencia határokat, és szakembereket is be kell tudni vonni.

Isten kegyelméből 2015. szeptemberétől ismét szolgálatba állhatok ebben a gyülekezetben, mint beosztott lelkész, hitoktató és lelkigondozó. Továbbá 2015. szeptemberétől a Magyar Pszichodráma Egyesületben folytatom tanulmányaimat, psziszhodráma aszisztens képzésen.

Arra törekszem, hogy minél jobban megértsem az embereket korosztálytól függetlenül. Úgy érzem még többet és jobban szeretnék segíteni az embereknek azzal, hogy helyes módon és eszközökkel végzem szolgálataimat, Isten dicsőségére.