Ráczkevi Lajos

lelkész

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származom, egy Miskolchoz közeli kis faluban, Sajóecsegen nőttem fel két hugommal együtt. Az akkor ott szolgáló fiatal lelkész házaspárnak is köszönhetően már gyermekként hallhatta Jézus hívó szavát. Általános és középiskolai tanulmányaimat szülőfalumban és Miskolcon végeztem. A gimnázium utolsó évében a vallásos neveltetésemnek köszönhetően erősödött meg bennem, hogy teológiára jelentkezem. Az ismert ézsaiási ige ekkor érintett meg igazán: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs. 43:1)

Ezért is jelentkeztem az érettségit követően a negyven évi bezáratás után újrainduló Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. Már akkor is kimondhatatlan hála és öröm töltötte el szívemet, hogy tagja lehettem az elsőként induló évfolyamnak. Soha nem felejtem el, hogy honnan indultam, hol erősödött meg hitem és hol gyarapíthattam tudásomat.

Az öt év képzési idő elteltével, 1996-ban eredményes kápláni vizsgát tettem. A dunántúli püspök kirendelésére segédlelkészi szolgálatomat Kaposváron végeztem. Életemnek meghatározó szakaszát töltöttem itt, ahol gazdag tapasztalatokat szereztem a lelkészi és hitoktatói szolgálat végzése során.

1998 szeptemberében második lelkész képesítő vizsgámat jelesre eredménnyel tettem le. Ez évben magánéletemben is jelentős változások történtek, vőlegényemmel Szászfai Zoltánnal házasságot kötöttünk. Férjemet munkája Budapesthez kötötte, így a fővárosba költöztünk. Ekkor ismételten elém jött egyik kedves igém: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik.”
(Zsolt. 37: 5). Újra megbizonyosodhattam, hogy valóban igazak az Ő ígéretei, hiszen gondoskodó kegyelméből kerültem Zuglóban, ahol 1999 májusától szolgáltam beosztott lelkészként.

1999. decemberében megszületett Diána nevű leányunk, akivel három évig maradtam otthon. 2002. december 1-től kezdtem meg beosztott lelkészi szolgálataimat ebben a gyülekezetben. 2005. tavaszán keptunk lehetőséget arra, hogy az újonnan elkészült parókiára költözhessünk. Szintén ebben az évben kezdtem meg Sárospatakon hitoktatói tanulmányaimat, amelyből 2007-ben szereztem diplomát. Szolgálataimat 2009. júliusáig folytattam, mert augusztus 1-jén megszületett második gyermekünk, Amina Jázmin. A GYES leteltével, 2012 augusztusától Isten kegyelméből ismét szolgálatba állhattam.

Jó érezni, hogy ebben a gyülekezetben is érkezésem óta szeretettel és gondoskodással vesznek körül a testvérek. Olyan emberek élnek körülöttem, akik figyelnek szavaimra és nekem most itt kell helyt állnom, ahová Isten állította életemet. Itt kell szolgálnom az Ő dicsőségét. Ilyenkor érzem küldetésem mérhetetlenül nagy felelősségét. Hiszem, hogy ha Rá figyelve teszem a dolgom, biztos lehetek abban, hogy Ő vezet engem és segít, hogy másokat is Hozzá vezessek.