Sándor Gabriella

lelkész

Hogy kicsoda Sándor Gabriella? Hogy nem ismeritek? Igazából őt is csak az Úr ismeri igazán. Markóth Gabriellaként látta meg a napvilágot Szolnokon, 1974. szeptember 22-én. Törökszentmiklóson nőtt fel orvos édesanyja és Önkormányzati dolgozó édesapja egyetlen gyermekeként. A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium matematika tagozatos osztályában kitűnő eredménnyel érettségizett. De csellótanárnőjétől még előtte megismerte Jézus Krisztust, és elfogadta Őt élete Urának. Családja és barátai csodálkozására konfirmált, s jelentkezett Debrecenbe a Teológiára.

Debrecenben másodéves teológus hallgatóként ismerkedett meg az akkor végzős diákkal, Sándor Balázzsal – élete párjával. A negyedév első félévét – nem feltétlenül a Tanári Kar jóvoltából, de Isten bölcs akarata szerint cserediákként Budapesten, az Evangélikus Teológián végezhette el. 1997. január 26-án, Szigetmonostoron kötött házasságot -ekkortól a neve Sándor Gabriella-, s átjelentkezett a Károli Egyetem Hittudományi Karára. 1998 februárjában megszületett Kincső leánya – így tanulmányait szüneteltette, de csak rövid ideig, mert 2000-ben első, majd 2001-ben második Lelkészképesítő vizsgát tett. Mindeközben, hogy a segédlelkészi évét is teljesíthesse, Szigetmonostoron szolgált Makkai Lilla Kisoroszi lelkipásztorasszony vezetése mellett, míg férje a 2000-ben megszületett második gyermekükkel, Pannával volt GYES-en és Doktori Iskolába járt. 2001-ben Dr. Hegedűs Loránt püspök szentelte lelkésszé Budapesten.

Lelkészfeleségként kezdettől bekapcsolódott a gyülekezet életébe: kisgyermekes anyukaként nem csak Baba-Mama Kört szervezett, hanem Bábcsoportot is, emellett pedig hittanórákat és ifjúsági órákat tartott. Isten a két leány után megáldotta egy fiúgyermekkel, Balázzsal is. A gyülekezetnek és a családnak ebből az áldott állapotából kerültek 2005-ben Ceglédre lelkipásztornak. Gabriella eleinte GYES mellett végezte megszokott munkáját –hiszen 2007-ben megszületett Mátyás is-, majd egyre jobban belemerült a Nőszövetségi, a három csoportban tartott gyermekistentisztelet és az egész nyarakat igénybe vevő táborszervezési teendőkbe.

Kicsoda tehát Sándor Gabriella? Most amellett, hogy boldog házasságban élő feleség, és négy gyermekét nevelő édesanya, ő a Pestszentlőrinc Kossuth téri Gyülekezet új ifjúsági munkával megbízott beosztott lelkésze. Természetesen lelkészfeleség is, aki örömmel fogja össze az egyházközség asszonyait, házigazdaként szervezi a szeretetvendégségeket, hogy mindenki otthon érezhesse magát a gyülekezetben.