Farkas György

presbiter

1943. augusztus 12-én született Kolozsvárott. Itt keresztelték és itt konfirmált az Alsóvárosi Templomban. 1969. augusztus 23-án itt is kötött házasságot Farkas Margarétával. Isten két gyermekkel áldotta meg házasságukat: 1970-ben György, 1973-ban pedig Levente született még Kolozsvárott.

1989-ben tért meg, amikor megtapasztalta Jézus Krisztus szabadító erejét és kegyelmét.

Családjával együtt 1991-ben települt át, 1994-ben visszahonosítást kaptak, 1994 óta tagjai a gyülekezetnek – akkor költöztek Pestszentlőrincre.

2006-2011 között presbiteri és egyházfi szolgálatot látott el a gyülekezetben.

Újraválasztása esetén Jézus Krisztust szeretné szolgálni.

Zsid 3,15: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!”