Koller Dezső

presbiter

1975-ben születtem Budapesten. Bár a szemeretelepi gyülekezetben lettem megkeresztelve, de értelmem sarjadásától kezdve ebbe a gyülekezetbe járok (szüleimmel együtt). 1989-ben konfirmáltam. 1996-tól pótpresbiterként, majd 1998 decemberétől presbiterként igyekszem az egyház ügyét szolgálni. A kisgyermekek születésnapi üdvözlésének előkészítése, a kazettamisszió szolgálatát esetenkénti támogatása, az istentiszteleti alkalmak utáni feladatok, a számvizsgáló bizottsági elfoglaltságok, valamint az úrvacsora sákramentuma kiszolgálásának segítése az állandó jellegű feladataim. Végzettségemet tekintve közlekedésmérnök, tanár vagyok. A MÁV Zrt-nél dolgozom, jelenleg a Cégcsoport iskolarendszerű szakképzésének operatív irányításával foglalkozom. Méltatlan voltom ellenére is köszönöm a testvérek a bizalmát. Remélem, hogy továbbra is, amire Isten elhívott minket, teljesíteni tudjuk.