Kovács Gábor Mihály

presbiter

1983.06.24-én Budapesten születtem, azóta a kerületben lakom szüleimmel és testvéreimmel. Szüleim tanárok, egy öcsém és egy bátyám van. A bátyám, Péter presbiter, az öcsém követ engem mind gimnáziumi, mind az egyetemi tanulmányaiban.

A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumba jártam, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki karán gépészmérnökként végeztem 2010-ben. Jelenleg vasúti fékekkel foglakozom a Knorr-Bremse-nél (fékező levespornál).

Már egészen kis korom óta a gyülekezetbe járok. Örömmel és hálával emlékszem vissza Széplaki Gyuri bácsi által tartott gyerek Istentiszteletekre, ahol az „építkezés” kezdődött. Ott kezdtem el megismerkedni az Úrral. IFI órákra már konfirmáció előtt is jártam. A megtérésemre konkrét fordulópontot nem tudok mondani, de úgy igazából a gimnáziumi évek végére tehető.

Számomra egyik fontos Ige a Pál apostol Efézusiakhoz írt levele 2,8: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;”

A gyülekezettel a kapcsolatom amint említettem is, elég régi. Az IFI alkalmakat látogatom. Az elhangzott Igehirdetések rögzítését, vágását, a honlapra való felrakását végzem szolgálatként, az Istentisztelet utáni teendők elvégzésében is segédkezem. A hangosításban is segédkezem.

Köszönöm a gyülekezet megtisztelő bizalmát, hogy alkalmasnak talált erre a feladatra!