Nagy-Huszár Imre

presbiter

Efézus 1:4-5
A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint

Jakab 2:26
Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.

A 90-es évek elején kezdtem a gyülekezetbe járni, konfirmációs órák alkalmából. Azonban nem ragadtam meg, a helyzet alapjaiban 2000 szilveszterén változott meg. A fenti igékkel kapcsolatos beszélgetés-kezdemény olvasásra, kérdésekre késztetett, melynek eredményeképpen a gyülekezet aktív tagjává váltam.

Hiszem és vallom Isten írott igéje teljességének, a Bibliának igaz voltát, és azt, hogy a református egyházunk alapját képező hitvallásaink (Heidelbergi KÁTÉ, Második Helvét hitvallás) képezik le legjobban hitünket. Azonban vallom, hogy "ha valaki Isten igéjéből jobbra tanítana, annak szíves örömest engedelmeskedünk az Úrban, akinek legyen dicséret és dicsőség." (II. Helvét hitvallás, Előszó)

1978-ban születtem, két diplomával rendelkezem. A családom is – feleségem, Zita és a két gyermekem: Virág és Imre szintén a gyülekezetbe járnak. Presbiterként ez a második ciklusom, régebben számvizsgálóként illetve a gyülekezeti iratterjesztés szolgálatában vettem részt.

soli Deo gloria