Panyik Tóth Lajos

presbiter

Budapesten születtem 1971-ben, szüleim a 80-as évek elején kerültek kapcsolatba a Kálvin Téri gyülekezettel, felnőttként ott konfirmáltak, majd később a gyülekezet presbiterei is lettek. Magam is az ottani ifiben ismerkedtem meg a református hitvallásokkal, majd 1985-ben a konfirmáció által a gyülekezet felnőtt tagja lettem. Feleségemmel való megismerkedésünk után kis idővel Lőrincre költöztünk, és 1997-ben már itt a Kossuth téren kötöttünk házasságot.

Végzettségemet tekintve épület villamossági szerelő, jelenlegi munkámat tekintve épületüzemeltető karbantartó vagyok. Legmagasabb végzettségem érettségi.

Életem fordulópontja is ehhez a gyülekezethez köt, mikor is az Úristen az ő kegyelméből a Fiú kezébe helyezett, megigazított és tanít azóta is naponként Igéje által. Hiszem és vallom Isten írott igéje teljességének a Bibliának igaz voltát, a református egyházunk alapját képező hitvallásaink (Heidelbergi KÁTÉ, Második Helvét hitvallás) teljességének igazságát, és hogy a szolgálat azt jelenti, a kegyelem Istenétől ajándékul kapott időnk, erőnk és javaink egy kicsinyke részét kötelességünk az Ő dicsőségére ajánlani (áldozni) a tőlünk telhető módon.

Ha Isten engedi és élek, szeretném továbbra is szolgálni őt a gyülekezet közösségében, minden rám bízott feladatban, megvallani hitemet szóval és cselekedetek által, „megvívni a hitnek szép harcát”, tanulni mások küzdelmeiből, és a megéltekkel segítséget adni annak aki épp a „mélységeket” járja.

Vágyam és reménységem, hogy ez a sok talentummal rendelkező gyülekezet, a Mester vezetése által szeretetközösségként egyre jobban jelen lesz kerületünk közösségeink életében.

Csak féljétek az Urat, és hűségesen, teljes szívetekből szolgáljatok neki. Mert látjátok, milyen nagy dolgot cselekedett veletek. 1Sám 12.24.