Presbiterek

Deák Ferenc

presbiter

Református szülők gyermekeként láttam meg a napvilágot Erdélyben, Zilahon. Megkereszteltek,
vallásosan templomba járásra tanítottak,gyermekkoromban vallásórára jártunk, konfirmáltam. A babona,
az okultizmus ott volt az életünkben. Hála Istennek most már látom, hogy csak templomba járással, mint
vallásos ember nem üdvözülünk.

Fiatalon, 1989. szöktem Magyarországra, Isten oltalmazó ereje megőrzi a hitetlen embert is, ezt megtapasztaltam
akkor én is. 2005. feleségem nagybátyja sok unszolására elmentem Torbágyra egy férfi csendes hétre. Azon
a héten szólított meg az Úr, többek között egy ige kíséretében "mert megbocsátom az ő bűneiket,és vétkeikről többé
meg nem emlékezem."
Jer.31,34b. Azt az érzést nem lehet elfelejteni soha, a korlátlan szabadságot a Jézus Krisztusban,
amit kapunk újjászületéskor, tőle fogadunk el mindent ,és megváltozik az értékrend az életünkben.

Feleségem és két fiam van,itt lakunk a kerületben 1996 óta. 2006 óta vagyok presbiter.

Egy Ésaiás igeverssel zárnám bemutatkozásomat:
"Így szól az Úr: ne félj, mert én veled vagyok;ne csüggedj,mert én vagyok Istened;megerősítelek,sőt
megsegítlek,és igazságom jobbjával támogatlak,"
Ézs.41,10

Dr. Szöllősy Áron

presbiter

1997-ben negyedmagammal költöztem Pestszentlőrincre, ma már csak ketten élünk itt. Tamás fiam megnősült, házassága révén Dél-Pestről Észak-Budára került, feleségem pedig az Úrhoz költözött. A gyülekezetet András fiam által ismertem meg, és a gyülekezet is általa ismerhetett meg. Amikor megkaptam a felkérést, első reakcióm nekem is az volt, hogy nem vagyok alkalmas – bár erre figyelmeztetést kaptunk, hogy valójában senki sem alkalmas.

Farkas György

presbiter

1943. augusztus 12-én született Kolozsvárott. Itt keresztelték és itt konfirmált az Alsóvárosi Templomban. 1969. augusztus 23-án itt is kötött házasságot Farkas Margarétával. Isten két gyermekkel áldotta meg házasságukat: 1970-ben György, 1973-ban pedig Levente született még Kolozsvárott.

Jagicza Zsolt

presbiter

Budapesten születtem 1975. szeptember 30-an. Hárman voltunk testvérek. Nővérem Andrea, akivel ikrek vagyunk. Bátyám Zoltán, aki tragikus balesetben elhunyt 1995-ben. Eleinte vallásos neveltetést kaptam katolikus felekezetű szüleimtől... de ahogy telt az idő egyre jobban láttam, hogy ez csak kedves kötelesség a részükről nagymamám irányába. Ahogy nagymama elhagyta földi létet, édesapám már templomba sem járt csak ünnepek alatt. De az Úr látta szívemet… hogy Őt keresem és kegyelméből meg is talált és megszólított: Zsolt, Én ennél százszor boldogabba teszlek, nem ez az igazi élet.

Koller Dezső

presbiter

1975-ben születtem Budapesten. Bár a szemeretelepi gyülekezetben lettem megkeresztelve, de értelmem sarjadásától kezdve ebbe a gyülekezetbe járok (szüleimmel együtt). 1989-ben konfirmáltam. 1996-tól pótpresbiterként, majd 1998 decemberétől presbiterként igyekszem az egyház ügyét szolgálni.

Panyik Tóth Lajos

presbiter

Budapesten születtem 1971-ben, szüleim a 80-as évek elején kerültek kapcsolatba a Kálvin Téri gyülekezettel, felnőttként ott konfirmáltak, majd később a gyülekezet presbiterei is lettek. Magam is az ottani ifiben ismerkedtem meg a református hitvallásokkal, majd 1985-ben a konfirmáció által a gyülekezet felnőtt tagja lettem. Feleségemmel való megismerkedésünk után kis idővel Lőrincre költöztünk, és 1997-ben már itt a Kossuth téren kötöttünk házasságot.

Tutinka Zoltán

presbiter

Mezőkövesd, 1969. szeptember 24. A szülőotthonból szüleim Bükkábrányba vittek haza. Itt nőttem fel, itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat is. Kereskedelmi szakközépiskolában érettségiztem Miskolcon, és azóta is kereskedelmi területen dolgozom. Jelenleg kézműves termékeket forgalmaz a Magyar Portéka nevű saját vállalkozás.

Blastik István

pótpresbiter

1986.03.04. gimnázium: Lónyay Utcai Református Gimnázium, egyetem: ELTE TTK Farmakológus szakasszisztens a végzettségem (előtte ELTE Geológus szak egy ideig, de abbahagytam). Nagymamám katolikus, szüleim gyülekezetbe járnak (Ó utca), Zsófi testvérem járt ide régebben. Ő most külföldön van vegyipari céges tanulmányúton, gyógyszervegyészmérnök a végzettsége. Összesen 3 testvérem van: Márti a legnagyobb, utána Zsófi, és Ági