Bibliaórák

Bibliaóra

Este

Csütörtökön 19 órától a gyülekezeti teremben. Épp az Apostolok cselekedeteiről írott könyvet tanulmányozzuk.

Délelőtt

Kedden 10 órától a gyülekezeti teremben, az Apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk együtt.

Részletek a Mózes 3. könyve sorozatból

 

Imakör

A vasárnap istentisztelet előtti, majd utáni imakör helyett, hogy a kisgyermeksek és dolgozók is résztvehessenek rajta hétfőn 20 órától egy órás közös imádságra hívjuk a testvéreket.

 

Institutio olvasókör

Minden páratlan hét keddjén 18:30-tól.

Hitvalló esték sorozat 2013 októberében indult 2014 februárig. Szombat esténként 12 alkalommal a Heidelbergi kátéról beszélgetünk.

 

Bibliai Kérdések és Válaszok

alkalmán minden második (páros hét) kedden Ézsaiás könyvét tanulmányozzuk 19 órától.

Bibliát eredeti nyelven - jelenleg görögül - tanulmányozó Bibliaóra szintén 2013 októberében indult, melynek alkalmai 2014 szeptemberétől a BKV előtt 18:30-tól folytatódnak.

 

Női imakör

"Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." Máté 18

Hétfőn délután 15 órától több évtizede már, hogy a gyülekezetünk asszonyai összegyűlnek imádkozni, egymás terhét hordozni, közösségünk aktuális szolgálatait Isten elé vinni. Éppen ezért az őszinte légkör miatt kissé zártnak is tűnik ez az alkalom. Mégis szívesen várják mindazokat, akik vállalni tudják, és szükségét érzik a családias, Isten akaratára figyelő, csodákat megtapasztaló együttlétnek. Mózes 2 könyvét olvassuk ezeken az alkalmakon.

 

Felnőtt hittan

Kezdőknek, újrakezdőknek hétfőn 18 órától. A 2014/15-ös tanévben a konfirmáció pótlására indult ez a csoport, többen csatlakoztak már konfirmáltak is az ismerteik felelevenítése céljából. Mivel igen befogadó közösség született itt ezért a következő tanévben is folytatódnak ezek az alkalmak.

női imakör