Gyerekistentisztelet

Jézus különleges figyelemmel fordult a gyermekek felé. Néhány év múlva közülük kerülnek ki az ország vezetői, ők döntenek fontos kérdésekben, ők nevelik a következő generációt. A mi felelősségünk az, hogy milyen felnőttek lesznek gyermekeinkből, mi lesz számukra a jó és a rossz, mi lesz az értékes.

Fontos, hogy ismereteket szerezzenek Istenről, de még fontosabb személyesen megismerniük Istent, a Jézus Krisztusba vetett hit által. Erre egyre növekvő igényt is érzünk magunk körül. Gyülekezetünk magjának egy jelentős részét kisgyermekes családok alkotják. Olyanokat vonzunk, amilyenek vagyunk!

Ezért is törekszünk arra, hogy a megfelelő üzenetet tanítsuk, a megfelelő időben, a megfelelő okból, a megfelelő eszközökkel. Nemcsak a hittanórákon, hanem a gyülekezet gyermekeknek szóló alkalmain is. Vasárnaponként a prédikációval párhuzamosan 3 korcsoportban tartunk gyerekfoglalkozást.

Új eszközöket, módszereket, formákat kell keresnünk, amivel közel tudjuk hozni hozzájuk Isten szeretetét.

 

Január Ádám (Péter)
14 Bűneset
22 Noé
28 Bábel

Február Zsófi és Bence (Zsuzsa)
4 Ábrahám
11 Izsák
18 Izsák és Izmael
25 Izsák és Rebeka

Március Gyuri
4 Jákob és Ézsau
11 Ráhel és Lea, Jákob hazatér, (nyári táboros plakátokat elkészíteni)
18 József és testvérei,
25 Virágvasárnap, Jézus bevonul Jeruzsálembe

Április Ági és Zsuzsa
1 Húsvét Utolsó vacsora, Jézus elitélése, kereszthalála, feltámadása
8 Az első páska, kivonulás Egyiptomból
15 Átkelés a Vörös tengeren
22 Vándorlás a pusztában, törvényadás, a Tízparancsolat,
29 Kémek Kánaánban

Május Imola
6 Anyák napja
13 Kánaán elfoglalása, utána megbeszélés
Ádám (Péter)
20 Pünkösd Szentlélek kitöltése
27 Gedeon

Június Imola
3 Sámuel elhívása
10 Hittanévzáró oklevél osztás

Ovis csoport Judit és Erika ugyanezekről a témákról