Gyerekistentisztelet, hitoktatás

C H Spurgeon:

„A gyermekeknek is az evangéliumra van szükségük, a teljes evangéliumra, a csorbítatlan evangéliumra. Meg kell kapniuk, és ha Isten Lelke tanítja őket, ugyanúgy képesek befogadni azt, mint egy érett felnőtt. Tanítsátok meg a kicsinyeknek, hogy Jézus meghalt, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket… Bátorodjatok fel! Az az Isten, aki már eddig is sokakat megmentett gyermekeitek közül, még sokkal többeket megment majd, mi pedig örvendezni fogunk, amikor látjuk, hogy százak térnek meg Krisztushoz.” (Come Ye Children, 44. o.)

„Amikor egy igazságot elhintenek egy gyermek szívébe, az elkezd ott kibomlani, és a felnőttkorban láthatóvá válik majd a gyümölcs. Bármelyik gyermekből, aki figyelmesen hallgatja tanítója szelíd hangját, válhat egy újabb Luther, aki erőteljesen hirdeti az igazságot, és felrázza az egész világot… Ezért senki ne vesse meg a gyermekeket, és ne gondolja azt, hogy a kicsinyek nem fontosak. Nálam az egyik legelőkelőbb hely illeti meg őket… Ők a világ jövője. A múlt lezárult, azon már nem változtathatunk; a jelen akkor illan tova, amikor rápillantunk; a jövő viszont még reménnyel teli. Ezért arra kérlek, engedjétek előre a gyermekeket, engedjétek előre a kisfiúkat és a kislányokat!”
(Come Ye Children, 27. o.)

„Ó, tanítók, lássátok meg hát, mennyi minden múlik rajtatok! A ti iskoláitokban ülnek eljövendő igehirdetőink! Abba az óvodás csoportba most egy távoli ország nagy apostola jár! Kedves testvérem, talán a te kezed alatt nevelkedik Izrael népéből egy majdani édesapa, vagy talán azok hallgatják tanításodat, akik egyszer majd halálos veszedelemben tartják magasba az Úr zászlaját. Amikor csak összegyűlik a csoportotok, a jövő korok figyelnek titeket. Isten segítsen titeket abban, hogy jól végezzétek munkátokat!”
(Come Ye Children, 39. o.)

„Azt gondolom, Jézus Krisztus gyülekezeteit többnyire nem azok építik, akik egész életükben bűnben éltek, hanem majd azok a gyermekek, akiket elkezdünk közöttük az Úr félelmére és tiszteletére nevelni. Belőlük lesznek majd az Úr házának szilárd oszlopfői. Ha erős keresztyéneket akarunk, azok között keressük őket, akik egészen fiatalon tértek meg; az Úr kertjébe fiatalon kell elültetni a fákat, ha azt akarjuk, hogy dúsan és sokáig virágozzanak.”
(Words of Counsel for Christian Workers, 74. o.)