Konfirmáció

“A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.” Péter apostol 2. levele 1,5-8

Konfirmáció Előkészítő indul a 7-8. osztályos korosztálynak Gyülekezetünkben idén szeptemberben is!

A Heidelbergi Kátét tanuljuk, vetélkedőkkel, kirándulásokkal tarkítva, s 14 évesen ünnepélyesen is a gyülekezet felnőtt tagjai közé tartozhatsz.

Várunk szeretettel!

Miért halasztgatnád az esküvődig, ha itt a lehetőség,

  • hogy felfedezd a keresztyén hitet,
  • hogy laza, barátságos és szórakoztató társaságot találj
  • ha beszélgetni akarsz az élet fontos kérdéseiről

Figyelj, tanulj, beszéld meg, fedezd fel és kérdezz bármit!

„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”
Timotheushoz írt 2. levél 1,14

Az úrasztalánál elmondott fogadalom szövege így hangzik:

Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek.