Felnőttkeresztség

Még nincs megkeresztelve, vagy még nem konformált? Soha nem késő!

Őszinte örömmel várjuk azokat, akik úgy érzik, hiányzik a keresztség, vagy a konfirmáció, Isten ismerete az életükből!

Jézus mondja: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Mt 28,18-20.

A keresztség nem más, mint szövetség Istennel. Isten köti ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk! A keresztség annak a jele, hogy elfogadjuk ezt a szövetséget, s elkötelezzük magunkat Istennek. Maga a vízzel való leöntés azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket vétkeinktől, s ezáltal alkalmassá válunk az Istennel való közösségre. A megtérés nem más, mint Isten kegyelmének tudatos elfogadása a bűneimre, illetve döntés arról, hogy ezentúl - hálából az értem hozott áldozatáért - engedelmesen követem az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézus Krisztus befogadásával válik valaki keresztyénné! „Akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében.” János 1,12

Személyes és kiscsoportos (max. 6fő) beszélgetések alkalmával vesszük végig az élet nagy kérdéseit rugalmas időbeosztásban. Ezek az alkalmak bevezetnek a keresztény életbe, a bibliaolvasásba és imádságba, a keresztény hit alapjainak ismeretébe. Jelentkezzen a lelkipásztornál: Dr. Sándor Balázs 06 30/3579-681

„Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül” Márk ev. 16,16