Lelkészek és gondnok

Dr. Sándor Balázs

lelkész

Lelkészünk, Dr. Sándor Balázs 1971. április 23-án született Abaújszántón. 13 gyermekes lelkész házaspár első fiú gyermekeként. Kisgyermekkorát Golopon és Monokon töltötte, majd miután édesapját Vámosújfalu, s később édesanyját Bodrogolaszi lelkipásztorának megválasztották Vámosújfaluban kezdte meg iskolás éveit egy két tantermes, két-két összevont évfolyammal működő egy tanítós falusi iskolában. Az iskola bezárása után a lelkészgyerekek elvárt üldöztetése elől Abaújszántóra menekítették a szülők kisiskolás gyerekeiket kollégiumba a nagymama szárnyai alá. Gimnáziumi tanulmányait a Sárospataki Rákóczi Gimnáziumban végezte még a változások előtt. Fizikából OKTV-n képviselte az iskolát. Szolgálatának tapasztalati bölcsességét, magabiztosságát és imádságos hátterét biztosítja, hogy harmadik generációs lelkész családból származik. De szembesülve az elnyomás évei alatt kialakult egyházi élet ellentmondásaival, mindenkit megrázó döntést hozott, hivatásos katonának állt. A fehéroroszországi Minszkben légvédelmi rakéta mérnöknek kezdték kiképezni, s első éven matematikát és fizikát tanult oroszul, míg itthon édesanyja minden bibliaórán sírva imádkozott. S ahogy ő szokta kommentálni, miatta összedöntötte Isten a Szovjetuniót, hiszen épp 1989-et írunk, mikor áprilisban hazalátogathatott, s már szerződésszegés nélkül kiléphetett a katonaság kötelékéből, s beadhatta jelentkezését a Debreceni Teológiára.

Sándor Gabriella

lelkész

Hogy kicsoda Sándor Gabriella? Hogy nem ismeritek? Igazából őt is csak az Úr ismeri igazán. Markóth Gabriellaként látta meg a napvilágot Szolnokon, 1974. szeptember 22-én. Törökszentmiklóson nőtt fel orvos édesanyja és Önkormányzati dolgozó édesapja egyetlen gyermekeként. A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium matematika tagozatos osztályában kitűnő eredménnyel érettségizett. De csellótanárnőjétől még előtte megismerte Jézus Krisztust, és elfogadta Őt élete Urának. Családja és barátai csodálkozására konfirmált, s jelentkezett Debrecenbe a Teológiára.

Páskuné Ercse Imola

lelkész

Erdélyben születtem, Marosvásárhelyen. 1989 őszén, a romániai forradalom idején Hajdu Bihar megyébe költöztünk szüleimmel és húgommal. A helyi általános iskolában Derecskén kezdtem meg tanulmányaimat, ahol rendszeresen jártam hitoktatásra, aminek köszönhetően hallhattam Krisztus kegyelméről és szeretetéről. Első gyermekbibliámat nyolc évesen kaptam az akkori lelkipásztortól. Meghatározó volt ez az életemben, mert ekkor már megérintett Isten igéje. Gyermekként már elhívást éreztem, hogy életem Ő neki szenteljem. Tanulmányaimat a helyi gimnáziumban folytattam, ahol az ifjúsági bibliakör aktív tagjává váltam. Ekkor erősödött meg bennem, hogy ezen az úton kell tovább haladnom és hívó szavának engedve, követnem Őt. Érettségit követve a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára jelentkeztem. Nagyon nagy dolognak tartottam, és tartom mai napig, hogy ebben a teológus közösségemben tölthettem éveimet, és növekedhettem, mint hitben, mint tudásban. Ráadásul betekintést nyerhettem ezalatt az idő alatt a Sárospataki Nagykönyvtár Gyűjteményébe, mint levéltáros.

Krisán József

gondnok

Reformátusvallású, pedagógus végzettségű szülők elsőszülött gyermekeként 1961. július 21.-én születtem Székelykeresztúron. Itt lettem megkeresztelve 1966-ban és 1975-ben itt is konfirmáltam. A tanulási vágy a családi védőburokból viszonylag távolra repített: a gimnáziumi érettségi bizonyítványt 1980-ban az erdővidéki Baróton, a gépészmérnöki diplomámat 1986-ban a brassói Egyetemen szereztem.