Ne halogasd

2017. jún. 05. 16:44

 Ne halogasd a megtérést!

Egy nagyon kedves kolléganőmmel kapcsolatos történetet mondok el most, amely hiszem, hogy tanulságos lesz mindannyiunk számára.

Középiskolai leánykollégiumban voltunk nevelőtanárok. Tantestületünk harmincöt-negyven fős volt. Diákjaink tanulmányainak segítése, felkészülésüknek biztosítása volt a feladatunk. Különböző nyelvszakos, irodalom, történelem, biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika stb. szakosokból állt tanári karunk. - Megvolt hát tanulóinknak az a lehetősége, hogy bármely tantárgyból segítséget kapjanak és jól felkészüljenek az egyetemi vagy főiskolai felvételire. - A legjobban igénybe vett szakos tanárok a matematikusok voltak. Ezek között is az én kedves Mária kolléganőm. Munkaidejében és azon túl is készen állt a lányokkal a példákat megoldani, gyakorolni velük. Fáradhatatlan volt. Ki is használták őt alaposan, különösen dolgozatírás és felvételire készülés előtt.

Szép, kedves és jó tanár volt Mária. Korban az ötvenes éveiben járt. Nem ment férjhez. Szeretett volna, de nem jól alakultak e tekintetben a dolgai. - Beszélgetéseink során kiderült, hogy nagyon szeretne világot látni, utazni, bejárni Európát, élni, élni… Beszélgettünk a megtérésről is, hogy van egy más lehetőség is! Mária tudta, hogy fontos az ő számára is a megtérés, de még ráér vele. - mondta.
Álma valóra vált. Az 1980-as év elején pap testvérei támogatásával európai körutazást tett.

Amikor hazajött, megdöbbenve vette tudomásul orvosa diagnózisát, azt, hogy mellrákja van, és pedig rosszindulatú. - Műtétet javasoltak neki. Attól nagyon félt. Kért, hogy imádkozzunk az Úrhoz, hogy vegye el félelmét. Most már belátta, nem halogathatja a megtérést. Egy evangelizációs szolgálatra hívtam meg. Ott átadta szívét az Úr Jézusnak. A műtétet azonban nem kerülhette el.
- Igen nagy félelem lett úrrá rajta. Kétségbe esett. Az egyik délután odajött hozzám és kért, hogy imádkozzunk a műtét sikeréért. - Bementünk a kollégium könyvtárába, és letérdeltünk az Úr előtt és a 23. zsoltárból azt olvastuk fel imádság gyanánt: „...ha a halál árnyékának völgyében járnék is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy.” - Azt mondtam neki, ha meghalnál most, akkor is az Úrral leszel, hidd el ezt! Tudom, nagyon kemény volt. De elfogadta! Imádság után megnyugodott. - A műtétet túlélte, de nemsokára rosszabbul lett. Nagyon gyorsan romlott az állapota. Már csak ágyban fekve élt, létezett.

Nagyon sok barátnője, barátja volt. Sokan szerették őt! Tanártársai is. Rengeteg látogatója volt. - Abban a pár hétben, amíg élt, az ő beteglátogatóinak vallást tett az ő megtéréséről. A beteglátogatók tőle kaptak vigasztalást, és általa ismerték meg az Úr Jézus kegyelmét, kereszthalálának és feltámadásának értelmét, és sokan megtértek a betegágynál! - Máriának megadatott, hogy bizonyságot tehetett az Úr Jézus végtelen nagy kegyelméről, bűneink bocsánatáról. A megtérés fontosságáról. A csoda az volt, hogy tanártársai, négyen is az ő halála után is összejöttek igét olvasni és imádkozni. Istennek dicsőséget adni. (Történt Pécsett az 1980-as évek elején.)

S. Z-né Ilona