Igehirdetés archívum - 2014

2003 > ... > 2013 > 2014 > 2015

Dátum Lekció Lelkész Megjegyzés / Cím Letöltés
2014.01.01 Róma 5,1-11 Sándor Balázs Dr Újév Letöltés
2014.01.05 Titus 3,1-11 Sándor Balázs Dr Letöltés
2014.01.06 Filippiekhez 1,8-11 Sándor Balázs Dr Isten dicsősége a gyümölcstermő életben Letöltés
2014.01.07 Efézus 1,1-7 Alföldy Boruss D. Isten dicsősége a kegyelemben Letöltés
2014.01.08 Ésaiás 6,1-9 Horváth Géza Isten dicsősége a Földön Letöltés
2014.01.09 János 11,40 Földvári Tibor Hit által meglátott dicsőség Letöltés
2014.01.10 Róma 3,23 Péterffy György Híjával lenni Isten dicsőségének Letöltés
2014.01.12 Ruth 1,1-5 Sándor Balázs Dr Próba Letöltés
2014.01.19 Ruth 1,6-13 Sándor Balázs Dr Összeomlás Letöltés
2014.01.26 Ruth 1,14-22 Sándor Balázs Dr Hűség Letöltés
2014.02.02 Ruth 2,1-23 Sándor Balázs Dr Új remény Letöltés
2014.02.09 Ruth 3,1-18 Sándor Balázs Dr Új kezdet Letöltés
2014.02.16 Ruth 4,1-12 Sándor Balázs Dr Felelősség Letöltés
2014.02.23 Ruth 4,13-22 Sándor Balázs Dr Áldás Letöltés
2014.03.02 Galata 3,23-29 Balla Péter Dr Theologus kiszállás, Biblia vasárnap Letöltés
2014.03.09 Kolossé 3,1-18-4,1 Sándor Balázs Dr Az új ember családja Letöltés
2014.03.16 Titusz 2,1-10 Sándor Balázs Dr Élethez szabott Ige Letöltés
2014.03.23 1János 2,12-25 Sándor Balázs Dr Generációk Krisztusban Letöltés
2014.03.30 Jelenések 19,6-16 Sándor Balázs Dr A Bárány menyegzője Letöltés
2014.04.06 János 3,22-36 Sándor Balázs Dr Önmegtagadás Letöltés
2014.04.13 János 12,12-19;Jel 19,11-16 Sándor Balázs Dr Krisztus a Király, Virágvasárnap Letöltés
2014.04.14 Letöltés
2014.04.14 Lukács 23,32-35 Sándor Balázs Dr Nagyhétfő Letöltés
2014.04.15 Lukács 23,32-43 Sándor Gabriella Nagykedd Letöltés
2014.04.16 Sándor Balázs Dr Nagyszerda Nem elérhető
2014.04.17 Zsoltárok 22, Máté 27,45-50 Sándor Balázs Dr Nagycsütörtök Nem elérhető
2014.04.18 János 4,1-42; János 19,28-30 Sándor Balázs Dr Nagypéntek 10h: „Szomjazom” Letöltés
2014.04.18 János 19,30 Sándor Balázs Dr Nagypéntek 19h: „Elvégeztetett” Letöltés
2014.04.19 Lukács 23,46 Sándor Balázs Dr Nagyszombat Letöltés
2014.04.20 János 20, 24-25. Sándor Balázs Dr Húsvét vasárnap: Hívő keserűség Letöltés
2014.04.21 János 20,26-29 Sándor Balázs Dr Húsvét hétfő: Láttam és hiszek Letöltés
2014.04.27 ApCsel 8,1-5 Sándor Balázs Dr Hirdetni Krisztust Letöltés
2014.05.04 ApCsel 8,6-13 Sándor Balázs Dr Elkötelezni Krisztus mellett Letöltés
2014.05.11 ApCsel 8,14-25 Sándor Balázs Dr Isten hitelesíti a mi bizonyság-tételünket Letöltés
2014.05.18 ApCsel16,1-10;ApCsel8,26-27a Sándor Balázs Dr Engedni a Szentléleknek; Gondnok, presbiteri eskütétel Letöltés
2014.05.19 Titus 1,1-16 Széplaki György Dr Evangelizáció: Tavaszi megújulás Letöltés
2014.05.20 Titus 2,1-10 Ócsai Tibor Evangelizáció: Tavaszi megújulás Letöltés
2014.05.21 Jób 40,1-7 Farkas Levente Evangelizáció: Tavaszi megújulás Letöltés
2014.05.22 Titus 3,1-2 Farkas Levente Evangelizáció: Tavaszi megújulás Letöltés
2014.05.23 Titus 3,3-7 Sándor Levente Evangelizáció: Tavaszi megújulás Letöltés
2014.05.24 Titus 3,8-15 Sándor Balázs Dr Evangelizáció: Tavaszi megújulás Letöltés
2014.05.25 ApCsel 8,27-35 Sándor Balázs Dr Mondani, amit a Lélek mond Letöltés
2014.06.01 ApCsel 8,36-40 Sándor Balázs Dr A bizonyságtétel hitet ébreszt Letöltés
2014.06.05 Sándor Balázs Dr Áldozócsütörtök Nem elérhető
2014.06.08 ApCsel 2,1-13;ApCsel 1,8 Sándor Balázs Dr A Lélek kitöltetése; Pünkösd Vasárnap Letöltés
2014.06.09 János 20,19-23 Sándor Balázs Dr Vegyetek Szentlelket; Pünkösd hétfő Letöltés
2014.06.15 Lk 22,66-71; Mk 8,29 Sándor Balázs Dr Jézus a Krisztus Letöltés
2014.06.22 Mt 8,28-34; Mk 1,1 Sándor Balázs Dr Krisztus Isten Fia Letöltés
2014.06.29 46,28-29; 47,1. 5-7. 11-12.; 4Móz Sándor Balázs Dr Jézus előképe Letöltés
2014.07.06 I.Mózs 50,15-24 Sándor Balázs Dr Megbocsájtás Letöltés
2014.07.13 Malakiás 4,4-5; Márk9,1-13 Csapkovics Bertalan Székelykersztúron Letöltés
2014.07.20 Ézsaiás 41,1-14; Márk 10,45 Sándor Balázs Dr Megváltó Letöltés
2014.07.27 II.Mózes 12,21-28, 11,9 Sándor Gabriella Csodák Letöltés
2014.08.03 Máté24,1-22; Lukács4,18-21 Sándor Balázs Dr Krisztus profétai tiszte Letöltés
2014.08.10 I.Királyok 3,3-15 Szászfai Anita Letöltés
2014.08.17 Lukács 22,12-34 Apostagi Adorján Letöltés
2014.08.24 Zsidók10,1-23; Kolossé 2,13-15 Sándor Balázs Dr Krisztus főpai tiszte Letöltés
2014.08.31 Jelenések 1,9-20;19,16 Sándor Balázs Dr Krisztus királyi tiszte Letöltés
2014.09.07 Mt 28,16-20 ApCsel 13,47-49 Sándor Balázs Dr Küldetésünk Letöltés
2014.09.14 ApCsel 2,14-41 Róm 8,29-30 Sándor Balázs Dr Az üdvösség rendje Letöltés
2014.09.21 Zsid 8,7-13 2Kor 3,5-6 Sándor Balázs Dr A szövetség Letöltés
2014.09.28 Jeremiás 1,1-22 Wisinger Dániel Szószékcsere Letöltés
2014.10.05 Róm 11,1-36; 2Tim 2,19 Sándor Balázs Dr Szentek kiválasztása Letöltés
2014.10.12 2Tim 1,5-12; 1Kor 1,9 Sándor Balázs Dr Elhívás Letöltés
2014.10.19 1Jn 1,1-10; 1Jn 1,9 Sándor Balázs Dr Bűnbánat és bűnbocsánat Letöltés
2014.10.26 Jn 3, 1-21; Mk 1,15 Sándor Balázs Dr Megtérés, újjászületés Letöltés
2014.10.30 Efézus 2,1-10 Sándor Balázs Dr Reformáció Letöltés
2014.11.02 Jak 2,14-26; Jak 2,17 Csapkovics Bertalan Hit és cselekedet Letöltés
2014.11.09 Róm 5,1-21; Róm 3,24 Sándor Balázs Dr Megigazulás Letöltés
2014.11.16 1Pt 1,14-25; 3Móz 20,7-8 Sándor Balázs Dr Megszentelődés Letöltés
2014.11.23 Róm 6,1-14; Jn 17,23-26 Sándor Balázs Dr Krisztussal való egység Letöltés
2014.11.30 Titusz 2,1-15 Sándor Balázs Dr I. Adventvasárnap; Eljött testben Nem elérhető
2014.12.01 Evangelizáció Letöltés
2014.12.02 Evangelizáció Letöltés
2014.12.03 Evangelizáció Letöltés
2014.12.04 Evangelizáció Letöltés
2014.12.05 Evangelizáció Letöltés
2014.12.07 János 16,1-16; Máté 12,20 Sándor Gabriella II. Adventvasárnap; Eljön Lélekben Letöltés
2014.12.14 Lukács 12,15-21 Sándor Balázs Dr III. Adventvasárnap; Eljön értünk Letöltés
2014.12.21 ApCsel 1,1-12; Jel 22,20 Sándor Balázs Dr IV. Adventvasárnap; Visszajön Letöltés
2014.12.24 Lukács 2,1-20 Sándor Balázs Dr Gyermekek karácsonya; Eljött Nem elérhető
2014.12.25 János 1,1-14; János 11,28 Sándor Balázs Dr Karácsony; Itt van Letöltés
2014.12.26 Kiss-Takács Nóra Karácsony; Legátus Letöltés
2014.12.28 I.János 3,1-24 Sándor Balázs Dr Együtt van velünk Letöltés
2014.12.31 I.Mózes 22,1-9; I.Mózes 3,9 Sándor Balázs Dr Óesztendő, Hol vagy? Letöltés
2003 > ... > 2013 > 2014 > 2015